شادی صدر، مدیر اجرایی سازمان عدالت برای ایران، در مورد سلسه مراتب مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی که در سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸ مسئول بودند، در دادگاه بین‌المللی مردمی آبان شهادت داد.