پس از اعلام حکم دادگاه بین‌المللی مردمی ایران، میزگردی با حضور جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، اوین اینجیر، نماینده حزب سوسیال دمکرات سوئد در پارلمان اروپا، بارونس ساندیپ ورما، عضو محافظه‌کار مجلس اعیان بریتانیا و رجینا پائولوس، حقوقدان، در مورد اقدامات موثر برای حمایت از مردم ایران برگزارشد. وین جورداش، رئیس هیئت قضات دادگاه بین‌المللی مردمی آبان مدیریت این میزگرد را بر عهده داشت.