شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۶۰۱

نام و نام خانوادگی شاهد: محافظت‌شده جنسیت: مرد مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد: محافظت‌شده   وضعیت شاهد: عضو نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، شاهد تیراندازی و مجروح‌شدن افراد حاضر در محل تجمع نوع شهادت در دادگاه: محافظت‌شده   من در نیروی انتظامی خدمت می‌کنم.

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۶۰۰

نام و نام خانوادگی شاهد: محافظت‌شده    جنسیت: مرد مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد: تهران و البرز وضعیت شاهد: افسر ارشد سپاه پاسداران نوع شهادت در دادگاه: محافظت‌شده    من می‌خواهم در مورد نحوه‌ درگیری‌ها، سلاح‌های استفاده‌شده و حدود اختیارات بی‌حدوحصر نیروها در آبان

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۴۹۹

نام و نام خانوادگی شاهد: محافظت‌شده جنسیت: مرد مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد: سنندج وضعیت شاهد: شاهد اعتراضات و تیراندازی به تجمع‌کنندگان، شاهد بازداشت کاوه ویسانی که در اعتراضات ناپدید شد و سپس جسدش پیدا شد نوع شهادت در دادگاه: محافظت‌شده     بیست

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه علیرضا برکتی

نام و نام خانوادگی شاهد: علیرضا برکتی وضعیت شاهد: شاهد اعتراضات، مطلع درباره یک فرد کشته‌شده نسبت با جان‌باخته: دوست نام و نام خانوادگی جان‌باخته: علی حسینی تاریخ تولد جان‌باخته: ۱۳۷۷ محل کشته‌شدن جان‌باخته: مشکین‌دشت مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد: مشکین‌دشت تاریخ کشته‌شدن جان‌باخته:

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۴۵۸

نام و نام خانوادگی شاهد: محافظت‌شده جنسیت: مرد مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد: محافظت‌شده وضعیت شاهد: عضو گردان امام علی در سپاه پاسداران -شاهد تیراندازی نیروهای حکومتی و کشته‌شدن معترضان نوع شهادت در دادگاه: محافظت‌شده     چند سال پیش، از طرف پایگاه‌های بسیج

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۳۶۲

  نام و نام خانوادگی شاهد:  محافظت‌شده تاریخ تولد شاهد: محافظت‌شده محل زندگی شاهد: محافظت‌شده جنسیت: مرد مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد:  محافظت‌شده وضعیت شاهد:  اطلاع درباره وضعیت دو نفری که به دلیل تسهیل اطلاع‌رسانی سرکوب اعتراضات بازداشت و ناپدید شده‌اند. نوع شهادت در

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۴۵۱

نام و نام خانوادگی شاهد: محافظت‌شده جنسیت: مرد مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد: محافظت‌شده وضعیت شاهد: شاهد تیراندازی، راننده‌ آمبولانسی که پیکر کشته‌شدگان در اعتراضات را جابه‌جا می‌کرد نوع شهادت در دادگاه: محافظت‌شده     من راننده آمبولانس بیمارستان هستم و وظیفه‌ اصلی‌ام انتقال

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه فاطمه داوند

  نام و نام خانوادگی شاهد: فاطمه داوند جنسیت: زن مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد: بوکان – آذربایجان غربی وضعیت شاهد: شاهد عینی تجمع و تیراندازی، بازداشت‌شده نوع شهادت در دادگاه: علنی یکشنبه بیست‌وششم آبان در ساعت یازده و چهل‌وپنج دقیقه روبروی فرمانداری بوکان

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۵۰۳

نام و نام خانوادگی شاهد: محافظت‌شده جنسیت: مرد مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد:  جراحی نیزار وضعیت شاهد: شاهد شلیک گلوله به مردم نوع شهادت در دادگاه:  محافظت‌شده     جمعه بیست و چهار آبان، ساعت شش عصر بیست و چهار آبان نود و هشت،

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه ماریا ساعدپناه

نام و نام خانوادگی شاهد: ماریا ساعدپناه جنسیت: زن مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد: سنندج وضعیت شاهد: مجروح، شاهد شلیک گلوله به مردم نوع شهادت در دادگاه: علنی  روز شنبه بیست‌و‌پنج آبان، من به قصد شرکت در اعتراضات بیرون رفتم. برای بیش‌تر مردم، اعتراضات

Read More »