شهادت‌نامه‌

شاهد ۸۴

نام و نام خانودگی شاهد: محافظت‌شده نسبت با جان‌باخته: مادر نام و نام خانوادگی جان‌باخته: محافظت‌شده تاریخ تولد جان‌باخته: ۱۳۶۷ محل کشته‌شدن جان‌‌باخته: محافظت‌شده تاریخ کشته‌شدن جان‌باخته:  آذر ۱۳۹۸ نوع شهادت در دادگاه: محافظت‌شده     پسرم در یک فروشگاه کار می‌کرد. ولی چند روزی

Read More »
شهادت‌نامه‌

شاهد ۸۳

نام و نام خانوادگی شاهد‌: علی رضایی نسبت با جان‌باخته: برادر   نام و نام خانوادگی جان‌باخته: ناصر رضایی تاریخ تولد جان‌باخته: ۲۶/۰۶/ ۱۳۶۲ محل کشته‌شدن جان‌باخته: فردیس کرج تاریخ کشته‌شدن جان‌باخته: ۲۶/۰۸/۱۳۹۸ نوع شهادت در دادگاه: علنی   برادرم ناصر فوق لیسانس کشاورزی داشت.

Read More »
شهادت‌نامه‌

شاهد ۸۰

نام و نام خانوادگی شاهد: محافظت‌شده نسبت با جان‌باخته: مادر نام و نام خانوادگی جان‌باخته: محافظت‌شده تاریخ تولد جان‌باخته:۱۳۸۰ محل کشته‌شدن جان‌‌باخته: محافظت‌شده تاریخ کشته‌شدن جان‌باخته: ۲۵/۰۸/۱۳۹۸ نوع شهادت در دادگاه: محافظت‌شده   پسرم دانش‌آموز سال آخر دبیرستان بود. تقریبا برای ما نان‌آور بود. هیئتی

Read More »
شهادت‌نامه‌

شاهد ۸۶

نام و نام خانوادگی شاهد: محمدمهدی شهبازی‌فرد نسبت با جان‌باخته: برادر نام و نام خانوادگی جان‌باخته: آمنه شهبازی‌فرد تاریخ تولد جان‌باخته: ۱۳۶۲ محل کشته‌شدن جان‌باخته: سرآسیاب ملارد تاریخ کشته‌شدن جان‌باخته: ۲۶/۰۸/۱۳۹۸ نوع شهادت در دادگاه: علنی   آمنه شهبازی‌فرد متاهل بود. سه فرزند داشت. موقع

Read More »
شهادت‌نامه‌

شاهد ۸۲

  نام و نام خانوادگی شاهد: طاهره باجروانی نسبت با جان‌باخته: همسر نام و نام خانوادگی جان‌باخته: سید‌علی فتوحی کوهساره تاریخ تولد جان‌باخته: ۱۳۶۱ محل کشته‌شدن جان‌باخته: شهر قدس تاریخ کشته‌شدن جان‌باخته: ۲۵/۰۸/۱۳۹۸ نوع شهادت در دادگاه: علنی   علی دیپلمه بود. در اردبیل بوتیک

Read More »
شهادت‌نامه‌

شاهد ۱۸

نام و نام خانودگی شاهد: محافظت‌‌شده نسبت با جان‌باخته: مادر نام و نام خانوادگی جان‌باخته: محافظت‌‌شده تاریخ تولد جان‌باخته: ۱۳۷۲ محل کشته‌شدن جان‌‌باخته: اصفهان تاریخ کشته‌شدن جان‌باخته: ۲۵/۰۸/۱۳۹۸    نوع شهادت در دادگاه: محافظت‌شده     پسرم دیپلم داشت. یک مدتی بود که بیکار شده

Read More »
شهادت‌نامه‌

شاهد ۲۸

نام شاهد: محافظت‌شده محل زندگی شاهد: محافظت‌شده نسبت با جان‌باخته: محافظت‌شده نام و نام خانوادگی جان‌باخته: محافظت‌شده. در این شهادت با حرف اختصاصی «س»  از او یاد می‌شود. تاریخ تولد جان‌باخته: ۴/۱/ ۱۳۶۴ محل کشته شدن جان باخته: محافظت‌شده تاریخ کشته‌شدن جان‌باخته:  ۲۵/۰۸/۱۳۹۸ نوع شهادت

Read More »
شهادت‌نامه‌

شاهد ۲۶

  نام شاهد: محافظت‌شده   نسبت با بازداشت‌شده: خاله   نام و نام خانوادگی بازداشت‌شده: محافظت‌شده   تاریخ بازداشت بازداشت‌شده: نامعلوم   محل بازداشت: محافظت شده   نوع شهادت در دادگاه: محافظت‌شده     خواهرزاده‌ من اکثرا با من در تظاهرات‌ها و فعالیت‌های سیاسی ضدنظام

Read More »
شهادت‌نامه‌

شاهد ۱۵

نام شاهد:  جمشید آریانا نسبت شاهد با جان‌باخته: اقوام نزدیک نام و نام خانوادگی جان‌باخته:  برهان منصورنیا تاریخ تولد جان‌باخته:  ۱/۰۴/۱۳۷۰ محل کشته‌شدن جان‌باخته: مریوان تاریخ کشته شدن جان‌باخته :  ۲۵/۰۸/۱۳۹۸ نوع شهادت در دادگاه:  علنی     پدر برهان و پدر من، پسرعمه و

Read More »
شهادت‌نامه‌

شاهد ۵

نام و نام خانوادگی شاهد:  محافظت‌شده جنسیت: مرد مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد: مشکین‌دشت وضعیت شاهد: ‌شاهد عینی تیراندازی به سوی معترضان نوع شهادت در دادگاه: محافظت‌شده     روز بیست و پنج آبان ساعت ۹ صبح اعتراضات در مشکین‌دشت شروع شد. مردم خیلی

Read More »