شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۳۳۷

نام و نام خانوادگی شاهد: محافظت‌شده جنسیت: مرد مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد: صدرا- شهرک گلستان وضعیت شاهد: شاهد شلیک گلوله به مردم نوع شهادت در دادگاه: محافظت‌شده روز شنبه بیست و پنج آبان، اعتراضات حدود ساعت هشت صبح در شهرک گلستان شیراز شروع

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۳۰۳

نام و نام خانوادگی شاهد: محافظت‌شده جنسیت: مرد مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد: شیراز وضعیت شاهد: مجروح شده، شاهد شلیک گلوله به مردم، بازداشت‌شده نوع شهادت در دادگاه: محافظت‌شده   حدود ساعت نه صبح در میدان نمازی چند تا ماشین بلوار را کامل مسدود

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۳۶۷

نام و نام خانوادگی شاهد: محافظت‌شده جنسیت: مرد مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد: شهریار وضعیت شاهد: کارشناس تاسیسات در قرارگاه خاتم‌الانبیا، شاهد شلیک گلوله به مردم نوع شهادت در دادگاه: محافظت‌شده من  به صورت پاره‌وقت به عنوان کارشناس تاسیسات برای مجموعه‌ قرارگاه خاتم‌الانبیا فعالیت

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۲۴۵

نام و نام خانوادگی شاهد: محافظت‌شده جنسیت: مرد مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد: بهارستان- سه‌راه آدران وضعیت شاهد: شاهد شلیک گلوله به مردم نوع شهادت در دادگاه: محافظت‌شده روز شنبه بیست و پنج آبان، اعتراضات از ساعت ده صبح شروع شده بود. خیابان اصلی

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۲۸

نام شاهد: محافظت‌شده محل زندگی شاهد: محافظت‌شده نسبت با جان‌باخته: محافظت‌شده نام و نام خانوادگی جان‌باخته: محافظت‌شده. در این شهادت با حرف اختصاصی «س»  از او یاد می‌شود. تاریخ تولد جان‌باخته: ۴/۱/ ۱۳۶۴ محل کشته شدن جان باخته: محافظت‌شده تاریخ کشته‌شدن جان‌باخته:  ۲۵/۰۸/۱۳۹۸ نوع شهادت

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۲۶

  نام شاهد: محافظت‌شده   نسبت با بازداشت‌شده: خاله   نام و نام خانوادگی بازداشت‌شده: محافظت‌شده تاریخ بازداشت بازداشت‌شده: نامعلوم محل بازداشت: محافظت شده نوع شهادت در دادگاه: محافظت‌شده خواهرزاده‌ من اکثرا با من در تظاهرات‌ها و فعالیت‌های سیاسی ضدنظام جمهوری اسلامی شرکت می‌کرد. اعتقاد

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه جمشید آریانا

نام شاهد:  جمشید آریانا نسبت شاهد با جان‌باخته: اقوام نزدیک نام و نام خانوادگی جان‌باخته:  برهان منصورنیا تاریخ تولد جان‌باخته:  ۱/۰۴/۱۳۷۰ محل کشته‌شدن جان‌باخته: مریوان تاریخ کشته شدن جان‌باخته :  ۲۵/۰۸/۱۳۹۸ نوع شهادت در دادگاه:  علنی پدر برهان و پدر من، پسرعمه و پسردایی هستند

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۲۵۵

نام و نام خانوادگی شاهد: محافظت‌شده جنسیت: مرد مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد: اصفهان وضعیت شاهد: مجروح شده، بازدا‌شت شده، شاهد شلیک گلوله به مردم نوع شهادت در دادگاه: محافظت‌شده   روز شنبه بیست و پنجم آبان، ساعت یازده صبح می‌خواستم از سپاهان شهر

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۵

نام و نام خانوادگی شاهد:  محافظت‌شده جنسیت: مرد مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد: مشکین‌دشت وضعیت شاهد: ‌شاهد عینی تیراندازی به سوی معترضان نوع شهادت در دادگاه: محافظت‌شده روز بیست و پنج آبان ساعت ۹ صبح اعتراضات در مشکین‌دشت شروع شد. مردم خیلی مرتب و

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۱۸۳

  نام و نام خانوادگی شاهد: محافظت‌شده جنسیت: زن مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد: شیراز وضعیت شاهد: مجروح، شاهد شلیک گلوله به مردم نوع شهادت در دادگاه: محافظت‌شده روز شنبه بیست و پنج آبان، برای کنجکاوی ساعت ۱۰ صبح بیرون رفتم. پل چهارراه زندان

Read More »