شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۱۸۲

نام و نام خانوادگی شاهد: محافظت‌شده جنسیت: زن مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد: ارومیه وضعیت شاهد: شاهد شلیک گلوله به مردم نوع شهادت در دادگاه: محافظت‌شده حدود ساعت یازده صبح به خیابان امام رفتم و متوجه شدم که ماشین‌های گارد ویژه آن‌جا هستند. آن‌جا

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه ابراهیم (سهیل) عبدی خمسه

نام و نام خانوادگی شاهد: ابراهیم (سهیل) عبدی خمسه جنسیت: مرد مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد:  شهریار وضعیت شاهد: مجروح و شاهد شلیک گلوله به مردم نوع شهادت در دادگاه:  علنی ساعت حدود یازده صبح بیست و پنج آبان نود و هشت ماشینم را

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه آرام مردوخی

  نام و نام خانوادگی شاهد: آرام مردوخی جنسیت: مرد مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد: سنندج وضعیت شاهد: شاهد شلیک گلوله به مردم نوع شهادت در دادگاه: علنی روز شنبه ۲۵ آبان، همان روز گران‌شدن بنزین از دهان مردم می‌شنیدیم که قرار است تظاهرات

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۲۳۲

نام و نام خانوادگی شاهد: محاف‍ظت‌شده جنسیت: مرد مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد: محاف‍ظت‌شده وضعیت شاهد: پزشک، شاهد کشته‌شدن مردم و جراحات ناشی از شلیک گلوله نوع شهادت در دادگاه: محاف‍ظت‌شده   روز شنبه بیست و پنج آبان، من در دفترم نشسته بودم که

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۱۱۹

نام و نام خانوادگی شاهد: محافظت‌شده جنسیت: مرد مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد: اندیشه وضعیت شاهد: مجروح‌شده، شاهد شلیک گلوله به مردم و کشته‌شدن یک دختر شانزده ساله نوع شهادت در دادگاه: محافظت‌شده روز یک‌شنبه ۲۶ آبان، ساعت شش‌و‌نیم بعدازظهر بیست‌‌وششم آبان داخل بازار

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۲۱۶

نام و نام خانوادگی شاهد: محافظت‌شده جنسیت: زن مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد: محافظت‌شده وضعیت شاهد: شاهد شلیک گلوله به مردم نوع شهادت در دادگاه: محافظت‌شده روز شنبه ۲۵ آبان، صبح می‌خواستم جایی بروم. سوار اتوبوس شدم و دو میدان را که رد کردم

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۱۸۵

  نام و نام خانوادگی شاهد: محافظت‌شده جنسیت: مرد مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد: محافظت‌شده وضعیت شاهد: از نزدیکان یکی از ‌امام‌جمعه‌ها نوع شهادت در دادگاه: محافظت‌شده جمعه بیست‌وچهارم آبان بنزین گران شد. صبح که مردم از خواب بیدار شدند دیدند قیمت بنزین سه

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۲۷

  نام و نام خانوادگی شاهد: محافظت‌شده نسبت با جان‌باخته: برادر نام و نام خانوادگی جان‌باخته: محافظت‌شده تاریخ تولد جان‌باخته:۱۳۸۰ محل کشته‌شدن جان‌باخته: محافظت‌شده تاریخ کشته‌شدن جان‌باخته: ۲۶/۰۸/۱۳۹۸ نوع شهادت در دادگاه: محافظت‌شده     برادرم محصل و سال آخر دبیرستان بود. در رستوران کار

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه محسن برغندان

نام و نام خانوادگی شاهد:  محسن برغندان جنسیت: مرد مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد:  بوشهر وضعیت شاهد: مطلع از تصمیم جلسه شورای تامین برای سرکوب معترضان  نوع شهادت در دادگاه:  علنی   روز بیست و پنج آبان در بوشهر ملت برای گرانی بنزین اعتراضاتی

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۱۰۹

نام و نام خانوادگی شاهد:  محافظت‌شده جنسیت: مرد مکانی که درباره‌ی آن شهادت می‌دهد:  تهران وضعیت شاهد: کادر درمانی شاهد وضعیت فرد مجروح و فشارهای نیروهای امنیتی در بیمارستان نوع شهادت در دادگاه:  محافظت‌شده   من  در آبان نود و هشت در آی‌سی‌یوی بیمارستانی در

Read More »