شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۳۱

نام شاهد: محافظت‌شده نسبت با جان‌باخته: برادرش نام و نام خانوادگی جان‌باخته: محافظت‌شده) در این شهادت از او با نام «ک» یاد می‌شود( تاریخ تولد جان‌باخته: ۱۳۶۱ محل کشته شدن جان‌‌باخته: محافظت‌شده تاریخ کشته‌شدن جان‌باخته :  ۲۴/۰۸/۱۳۹۸ نوع شهادت در دادگاه: محافظت‌شده   ما  ساعت

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۱۹۵

نام و نام خانوادگی شاهد: محافظت‌شده جنسیت: مرد مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد: محافظت‌شده وضعیت شاهد: افسر نیروی انتظامی، بازدا‌شت شده، شاهد شلیک گلوله به مردم نوع شهادت در دادگاه: محافظت‌شده من افسر نیروی انتظامی هستم. در آبان نودوهشت، چند روز قبل از شروع

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۱۷۹

نام و نام خانوادگی شاهد: محافظت‌شده جنسیت: مرد مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد: بهبهان وضعیت شاهد: مجروح شده، شاهد شلیک گلوله به مردم نوع شهادت در دادگاه: محافظت‌شده     روز شنبه بیست و پنجم آبان، ساعت نه و نیم صبح صدای تیراندازی شنیدم.

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه کامیار احمدی

نام و نام خانوادگی شاهد:   کامیار احمدی نسبت با جان‌‌باخته: پسر دخترخاله‌ مادرش نام و نام‌خانوادگی جان‌باخته: ارشاد رحمانیان تاریخ تولد جان‌‌باخته:  ۲۸/۰۹/۱۳۷۴ محل کشته‌شدن جان‌باخته: مریوان تاریخ کشته شدن جان‌‌باخته: مشخص نیست نوع شهادت در دادگاه: علنی   مادر «ارشاد رحمانیان»، دخترخاله‌ مادر من

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۳۹۹

  نام و نام خانوادگی شاهد: محافظت‌شده جنسیت: مرد مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد: محافظت‌شده وضعیت شاهد: سرگرد پلیس، شاهد عینی شلیک به مردم حاضر در محل تجمع نوع شهادت در دادگاه: محافظت‌شده من سرگرد پلیس هستم. کار ما یک‌سری هماهنگی‌ها برای وقتی بود

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۳۶۶

نام و نام خانوادگی شاهد:  محافظت‌شده جنسیت: مرد مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد:  محافظت‌شده وضعیت شاهد: مجروح، شاهد شلیک گلوله به مردم نوع شهادت در دادگاه:  محافظت‌شده روز بیست و چهار آبان بود که بنزین گران شد، مردم به صورت خودجوش در رسانه‌های اجتماعی

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه صحبت‌الله امیدی

نام و نام خانوادگی شاهد: صحبت‌الله امیدی جنسیت: مرد مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد: کرمانشاه وضعیت شاهد: مجروح، بازداشت‌شده، شاهد شلیک گلوله به مردم، مطلع از کشته‌شدگان اعتراضات نوع شهادت در دادگاه: علنی روز بیست و پنج آبان نود و هشت، تقریبا ساعت یازده

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه محمدامین بهرام‌زهی

نام و نام خانوادگی شاهد: محمدامین بهرام‌زهی جنسیت: مرد مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد:  روستای نصیر آباد- سرباز وضعیت شاهد: شاهد شلیک گلوله به مردم نوع شهادت در دادگاه:  علنی   ما بلوچ‌ها را در ایران درجه سه حساب می‌کنند. به‌خصوص این‌که سنی هم

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه ناهید شیرپیشه  

نام و نام خانودگی شاهد: ناهید شیرپیشه   نسبت با جان‌باخته: مادر نام و نام خانوادگی جان‌باخته: پویا بختیاری تاریخ تولد جان‌باخته: ۱۹/۰۶/۱۳۷۱ محل کشته‌شدن جان‌‌باخته: کرج تاریخ کشته‌شدن جان‌باخته: ۲۵/۰۸/۱۳۹۸ نوع شهادت در دادگاه: علنی   پسر من دوست‌دار صلح، آرامش، حافظ محیط زیست

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه امین انصاری‌فر

نام و نام خانوادگی شاهد:  امین انصاری‌فر محل زندگی شاهد:  بهبهان، خوزستان نسبت با جان‌باخته: پدر نام و نام خانوادگی جان‌باخته:  فرزاد انصاری‌فر تاریخ تولد جان‌باخته:  ۱۳۷۰ محل کشته‌شدن جان‌باخته:  بهبهان تاریخ کشته‌شدن جان‌باخته :  ۲۵/۰۸/۱۳۹۸ نوع شهادت در دادگاه:  علنی فرزاد نان‌آور خانواده بود.

Read More »