شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۳۳

نام و نام خانودگی شاهد: محافظت‌شده نسبت با جان‌باخته: خواهر نام و نام خانوادگی جان‌باخته: محافظت‌شده تاریخ تولد جان‌باخته: ۱۳۶۵ محل کشته‌شدن جان‌باخته: محافظت‌شده تاریخ کشته‌شدن جان‌باخته: ۲۵/۰۸/۱۳۹۸ نوع شهادت در دادگاه: محافظت‌شده   برادرم مغازه داشت. چون مادر و پدرم پیر هستند کمک‌نان‌آور خانواده

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۲۶۸

نام و نام خانوادگی شاهد: محافظت‌شده   جنسیت: مرد مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد: کرج و هشتگرد وضعیت شاهد: شاهد شلیک گلوله به مردم حاضر در محل تجمع، بازدا‌شت‌شده نوع شهادت در دادگاه: محافظت‌شده       روز شنبه بیست‌وپنج آبان، در سه‌راه نظرآباد

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۳۰۶

نام و نام خانوادگی شاهد:  محافظت‌شده جنسیت: مرد مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد:  کرج وضعیت شاهد: مجروح و شاهد ضرب و شتم مردم حاضر در محل تجمع نوع شهادت در دادگاه:  محافظت‌شده     من روز بیست و چهارم آبان از طریق کانال‌های تلگرام

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه ۲۶۷

نام و نام خانوادگی شاهد: محافظت‌شده جنسیت: مرد مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد: تهران وضعیت شاهد: شاهد شلیک گلوله به مردم حاضر در محل تجمع، بازدا‌شت‌شده نوع شهادت در دادگاه: محافظت‌شده روز شنبه بیست‌وپنج  آبان، من ساعت ده صبح بیرون رفتم. به اندازه موهای

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۱۵۴

نام و نام خانوادگی شاهد: محافظت‌شده جنسیت: مرد مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد: فردیس وضعیت شاهد: شاهد شلیک گلوله به مردم و کشته‌شدن معترضان نوع شهادت در دادگاه: محافظت‌شده روز یک‌شنبه بیست‌وشش آبان، قبل از آن ساعتی که من در خیابان بروم، مردم اعتراضات

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۱۴۷

  نام و نام خانوادگی شاهد: محافظت‌شده جنسیت: مرد مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد: شیراز وضعیت شاهد: مجروح، شاهد شلیک گلوله به مردم نوع شهادت در دادگاه: محافظت‌شده     روز شنبه بیست‌وپنج  آبان، حدود ده یازده صبح سر میدان نمازی شیراز، دقیقا روبروی

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۱۴۳

نام و نام خانوادگی شاهد: محافظت‌شده جنسیت: مرد مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد: شهر قدس وضعیت شاهد: مجروح، شاهد شلیک گلوله به مردم نوع شهادت در دادگاه: محاف‍ظت‌شده     روز شنبه بیست‌و‌پنج آبان، به بیرون رفتم و دیدم خیابان شلوغ است. مردم دسته

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۱۴۱

نام و نام خانوادگی شاهد: محافظت‌شده   جنسیت: زن مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد: محافظت‌شده   وضعیت شاهد: همسر یکی از مجروحان   نوع شهادت در دادگاه: محافظت‌شده روز شنبه بیست‌وششم آبان، همسر من به خانه‌ پدرش رفته بود. منطقه‌ ما خیلی شلوغ شده

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۱۴۰

  نام و نام خانوادگی شاهد: محافظت‌شده جنسیت: مرد مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد: اصفهان وضعیت شاهد: شاهد شلیک گلوله به مردم نوع شهادت در دادگاه: محافظت‌شده   روز شنبه بیست‌وپنج  آبان، صبح که از طرف خیابان قائمیه وارد اصفهان شدم دیدم مردم ماشین‌ها

Read More »
شهادت‌نامه‌

شهادتنامه شاهد ۱۳۸

نام و نام خانوادگی شاهد: محافظت‌شده جنسیت: زن مکانی که درباره‌ آن شهادت می‌دهد: محافظت‌شده وضعیت شاهد: مادر یک کودک شانزده ساله مجروح نوع شهادت در دادگاه: محافظت‌شده روز یک‌شنبه بیست‌وشش ۲۶ آبان، از سر کنجکاوی به خیابان رفتم. دیدم همه جا نیروهای گاردی، سپاهی،

Read More »