اظهارات

اروین کاتلر: همه باید برای اجرای عدالت برای مردم ایران و پاسخگو کردن مقامات جمهوری اسلامی متحد شویم

اروین کاتلر، حقوق‌دان و فعال حقوق بشر با ارسال یک پیام ویدئویی به دادگاه آبان با مردم ایران ابراز همبستگی کرد و خواهان اتحاد جامعه جهانی علیه نقض حقوق بشر در ایران شد.   پس از اعلام حکم دادگاه بین‌المللی مردمی ایران، میزگردی با حضور

Read More »
اظهارات

نماینده مجلس اعیان بریتانیا: جامعه جهانی باید ناقضان حقوق بشر در ایران را تحریم‌ کند

بارونس هلنا کندی، حقوقدان برجسته و نماینده مجلس اعیان بریتانیا در یک پیام ویدئویی به دادگاه بین‌المللی مردمی آبان بر اقدامات تنبیهی بین‌المللی علیه ناقضان حقوق بشر در ایران تاکید کرد.   پس از اعلام حکم دادگاه بین‌المللی مردمی ایران، میزگردی با حضور جاوید رحمان،

Read More »
اظهارات

نماینده پارلمان اروپا: مقامات جمهوری اسلامی باید در قبال نقض حقوق بشر پاسخگو شوند

دیوید لگا، نماینده سوئدی پارلمان اروپا با ارسال یک پیام ویدئوی به دادگاه بین‌المللی مردمی آبان خواستار پاسخگو کردن مقامات مسئول نقض حقوق بشر در ایران شد.   پس از اعلام حکم دادگاه بین‌المللی مردمی ایران، میزگردی با حضور جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل،

Read More »
اظهارات

میزگرد پس از اعلام رای دادگاه آبان؛ دادستان دادگاه آبان خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل شد

پس از اعلام حکم دادگاه بین‌المللی مردمی ایران، میزگردی با حضور جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، اوین اینجیر، نماینده حزب سوسیال دمکرات سوئد در پارلمان اروپا، بارونس ساندیپ ورما، عضو محافظه‌کار مجلس اعیان بریتانیا و رجینا پائولوس، حقوقدان و دادستان دادگاه آبان، در مورد

Read More »
اظهارات

میزگرد پس از اعلام رای دادگاه آبان؛ نماینده مجلس اعیان بریتانیا از لزوم همبستگی با مردم ایران می‌گوید

پس از اعلام حکم دادگاه بین‌المللی مردمی ایران، میزگردی با حضور جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، اوین اینجیر، نماینده حزب سوسیال دمکرات سوئد در پارلمان اروپا، بارونس ساندیپ ورما، عضو محافظه‌کار مجلس اعیان بریتانیا و رجینا پائولوس، حقوقدان، در مورد اقدامات موثر برای حمایت

Read More »
اظهارات

پرسش و پاسخ پس از اعلام رای دادگاه بین‌المللی مردمی آبان

در میزگرد پس از اعلام رای دادگاه آبان، هیئت کارشناسان به پرسش‌های حضار پاسخ دادند.   پس از اعلام حکم دادگاه بین‌المللی مردمی ایران، میزگردی با حضور جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، اوین اینجیر، نماینده حزب سوسیال دمکرات سوئد در پارلمان اروپا، بارونس ساندیپ

Read More »
اظهارات

میزگرد پس از اعلام رای دادگاه آبان؛ نماینده پارلمان سوئد خواستار اقدام فوری جامعه جهانی شد

پس از اعلام حکم دادگاه بین‌المللی مردمی ایران، میزگردی با حضور جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، اوین اینجیر، نماینده حزب سوسیال دمکرات سوئد در پارلمان اروپا، بارونس ساندیپ ورما، عضو محافظه‌کار مجلس اعیان بریتانیا و رجینا پائولوس، حقوقدان، در مورد اقدامات موثر برای حمایت

Read More »
اظهارات

گزارشگر ویژه سازمان ملل در دادگاه آبان: باید سازوکاری دائمی برای پاسخگو کردن مقامات ایران ایجاد کرد

پس از اعلام حکم دادگاه بین‌المللی مردمی ایران، میزگردی با حضور جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، اوین اینجیر، نماینده حزب سوسیال دمکرات سوئد در پارلمان اروپا، بارونس ساندیپ ورما، عضو محافظه‌کار مجلس اعیان بریتانیا و رجینا پائولوس، حقوقدان، در مورد اقدامات موثر برای حمایت

Read More »
اظهارات

میزگرد پس از اعلام رای دادگاه آبان؛ اقدامات بعدی و لازم برای حمایت از مردم ایران چیست؟

پس از اعلام حکم دادگاه بین‌المللی مردمی ایران، میزگردی با حضور جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، اوین اینجیر، نماینده حزب سوسیال دمکرات سوئد در پارلمان اروپا، بارونس ساندیپ ورما، عضو محافظه‌کار مجلس اعیان بریتانیا و رجینا پائولوس، حقوقدان، در مورد اقدامات موثر برای حمایت

Read More »